F1L: Sześciu nowosądeczan nominowanych w plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Sądecczyzny

Najpopularniejszy SportowiecDziś ruszyło głosowanie na Najpopularniejszego Sportowca Sądecczyzny 2019 roku. Jest to plebiscyt, który od siedemnastu lat ograniczenie Stowarzyszenie Dla Miasta (Nowy Sącz). W tym roku o to zaszczytne miano będzie walczyć 96 sportowców; sześciu z nich to piłkarze Sandecji Nowy Sącz.

Są to Mateusz Klichowicz, Kacper Smoleń, Kamil Ogorzały, Thiago, Maciej Korzym oraz Michal Piter-Bučko. Wszyscy wymienieni mają za sobą udane ostatnie 12 miesięcy, czy to w pierwszej drużynie, czy też rezerwach, więc ich nominacje nie są żadnym zaskoczeniem.

Jak pomóc "Biało-czarnym" wygrać? Wystarczy oddać z nich głos, za pomocą SMS-a na numer 72480 (koszt 2 zł + VAT). W treści należy wpisać TYP.SR.x, gdzie w miejsce "x" wpisujemy numer przypisany do danego sportowca. Do podopiecznych trenerów Tomasza Kafarskiego i Mateusza Dwojaka zostały przyporządkowane następujące:

Maciej Korzym - 15 (TYP.SR.15),

Thiago - 16 (TYP.SR.16),

Kamil Ogorzały - 18 (TYP.SR.18),

Michal Piter-Bučko - 19 (TYP.SR.19),

Kacper Smoleń - 22 (TYP.SR.22),

Mateusz Klichowicz - 24 (TYP.SR.24).

REGULAMIN XVII EDYCJI PLEBISCYTU NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA SĄDECCZYZNY 2019 ROKU

§1 Postanowienia ogólne

1. Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Sądecczyzny 2019 roku organizowany jest przez Stowarzyszenie „Dla Miasta” z siedzibą w Nowym Sączu.

2. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).

§2 Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

1. Kandydatów do tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec Sądecczyzny 2019” można zgłaszać w terminie do 31 grudnia 2019 roku. Kandydat musi mieć ukończone 15 lat.

2. Jako kandydat do tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec Sądecczyzny 2019 roku może zostać zgłoszony każdy sportowiec reprezentujący klub z powyższych terenów lub sądeczanin występujący w klubie poza miejscem zamieszkania.

3. Zgłaszający może nominować maksymalnie 10 kandydatur na Najpopularniejszego Sportowca Sądecczyzny 2019 roku.

4. Pierwszy etap Plebiscytu trwać będzie od dnia 3 stycznia 2020 r. do dnia 19 stycznia 2020 r.

5. Drugi etap Plebiscytu trwać będzie od 20 stycznia do 31 stycznia 2020 roku.

§3 Sposób głosowania

1. Głosowanie na kandydatów odbywać się będzie za pomocą SMS (koszt 1 sms to 2 złote netto plus 22% VAT ).

2. Głosujący na kandydata może wysyłać nieograniczana ilość SMSów na swojego kandydata.

3. Wynik głosowania SMS będzie dostępny on-line od 3 stycznia 2020 roku ( wykres w formie uzyskanych procentów głosów ).

4. Po pierwszym etapie głosowanie organizator zakwalifikuje do rundy finałowej Plebiscytu od 10 do 15 sportowców wg. największej liczby głosów. o ostatecznej liczbie finalistów decyduje Organizator Konkursu.

5. Każdy ze sportowców będzie miał przyporządkowany inny numer wg. wzoru
numer: 72480
treść: TYP.SR.x 1,2,3 itd. (obok sportowca będzie wymieniona dyscyplina jaką uprawia).

§4 Postanowienia końcowe

1. Laureatami plebiscytu zostaną sportowcy, którzy najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą sms-ów.

2. Wszyscy Laureaci Plebiscytu otrzymują pamiątkowe dyplomy i statuetki.

3. Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się po zakończeniu II etapu Plebiscytu w terminie i miejscu, który zostanie podany do wiadomości Laureatów przez Organizatora. Przypuszczalnie będzie to pierwsza połowa lutego 2020 roku.

4. Podane przez głosujących oraz uczestników Plebiscytu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

5. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

6. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 2 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

8. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu.

9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

10. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu zmiany terminu ogłoszenia listy Laureatów oraz zmiany Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu, a także do zmiany terminu ogłoszenia listy Laureatów.

11. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora w Nowym Sączu. Prawo interpretacji przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora Plebiscytu.

12. Organizator wśród osób biorących udział w Plebiscycie może wytypować trzy osoby, które będą zgłoszone do stypendiów sportowych.

13. Organizator może równolegle zaprezentować obok najpopularniejszych sportowców swoją dziesiątkę sportowców, którzy osiągnęli wyniki najwyższe.

14. Organizator przyznaje dodatkowe nagrody typu: drużyna roku, trener roku itp.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 roku.

Źródło i fot. www.sandecja.pl

facebook_page_plugin

Wspieramy

Polityka cookies